Niet Nader te Noemen....

Team NNN is als nieuw team opgericht in november 2014. Alhoewel nieuw niet helemaal een goede benaming is: naast een aantal enthousiaste debutanten in Roparunland waren ook een aantal mensen die het klappen van de Roparunzweep maar al te goed kenden. Zij brachten samen ruim 40 jaar ervaring -opgedaan binnen andere teams- mee naar NNN. Een groot voordeel voor een startend team want op die manier hoefde het wiel niet helemaal opnieuw te worden uitgevonden. Deze ervaringen zorgde ervoor dat de technische uitvoering van een Roparun weinig geheimen kende.

In 2015 hebben we voor de eerste keer (weer) meegedaan waarbij we naast een mooie bijdrage aan de Roparun er ook nog in zijn geslaagd om de afstand Parijs-Rotterdam met een gemiddelde van 15.92 af te leggen hetgeen ons de eerste plaats in het snelheidsklassement heeft opgeleverd.

In 2016 zijn we wederom vanuit Parijs gestart met twee doelen: onze opbrengst ten opzichte van 2015 verdubbelen én een finishplaats in de top 5. Beide doelen zijn behaald. Ons eigen snelheidsrecord wisten we zelfs nog te verbeteren naar 15.93 waarmee we niet alleen kans zagen om als eerste in Rotterdam te arriveren maar ook wederom op 1 te eindigen in het snelheidsklassement.

In 2017 hebben we iets unieks bereikt: nog nooit eerder in de 26-jarige geschiedenis van de Roparun is een team drie jaar achtereen als snelste over de finish gekomen. Met 15.91 als gemiddelde snelheid liepen we als eerste team de Coolsingel op en eindigden we als snelste team vanuit Parijs. Daarnaast hebben we dit jaar ook nog elfduizend euro kunnen overmaken aan de Roparun. Twee prestaties waar we best trots op zijn.


2018 was voor ons een bijzonder jaar: voor het eerst in de geschiedenis van al onze teamleden zijn we gestart vanuit Hamburg. Onbekend en uitdagend.. Ondanks dat deze route ruim 40 kilometer langer is kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagde Roparun: naast onze opbrengst van €13000 zijn we als snelste team gefinished met een gemiddelde snelheid van 15.87.


In 2019 kregen we te maken met een tegenslag: een door ons georganiseerd groot evenement kon door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vinden en daarmee liepen we een substantieel deel van onze opbrengst mis. Alhoewel we dit nog probeerden te compenseren is onze doelstelling qua opbrengst dit jaar niet gehaald. Onze sportieve prestatie was dit jaar echter uitzonderlijk, met een gemiddelde snelheid van 16.08 hebben we onszelf overtroffen. Hiermee waren we niet alleen de snelste vanuit Hamburg, maar ook nog sneller dan het snelste team uit Parijs. Ondanks dat de Stichting Roparun het dit jaar tot ieders verbazing niet nodig vond hier aandacht aan te besteden zijn wij hier zelf wél erg trots op!

2020 was voor alle Roparunteams een teleurstelling: vanwege het coronavirus werd de hele Roparun afgelast. Heel de draaimolen van acties, trainingen en voorbereidingen kwam in een klap stil te staan. Ook voor NNN ligt op dit moment alles stil maar pakken we de voorbereidingen in het najaar weer op om in 2021 extra enthousiast weer aan de start te staan.

Inmiddels is 2021 een feit maar de Roparun nog allerminst.Zo het er nu naar uitziet vindt er een alternatieve Roparun plaats in oktober maar nog niemand weet hoe die er in de praktijk uit zal zien. Veel zal afhangen van de coronamaatregelen die op dat moment nog gelden. Kortom, nog niets is zeker en dat maakt de voorbereidingen voor ieder team niet bepaald gemakkelijk. In ieder geval treffen we al de nodige voorbereidingen voor de Roparun in oktober zodat we -mocht het allemaal doorgaan- al een aantal zaken op de rails hebben staan.

Ondertussen is bekend dat de alternatieve Roparun definitief doorgaat. Al vroeg in het jaar hebben we besloten om -als die doorging- daaraan mee te doen en ook dit jaar tóch een bijdrage te willen leveren aan het doel van de Roparun. Bovendien begon de teamspirit daarmee ook weer op te laaien en zijn we blij met de eerder gemaakte voorbereidingen. Dat maakt het puntjes op de i zetten nu een stuk eenvoudiger. Op zaterdag 2 oktober om 16:00 uur gaan we in Landgraaf van start en we hopen op zondagmiddag rond 13:00 daar ook weer te finishen.

Inmiddels zit de 30e editie van de Roparun er weer op. Op een bepaalde manier was het toch geen "echte" Roparun, alhoewel de tactiek en uitvoering grotendeels gelijk waren aan andere jaren. Bovendien werd door iedereen beaamd dat ook binnen Nederland dus blijkbaar een schitterende tocht uit te zetten is. Wat niet wegneemt dat we toch weer uitkijken naar een start vanuit Parijs of Bremen. Qua sportieve prestatie hebben we onszelf wederom overtroffen: het snelheidselement hebben we zelf dit jaar volledig losgelaten maar onbedoeld bleken we ook dit jaar tóch de snelste tijd te hebben gelopen waardoor we als laatst gestarte team na ruim 20 uur weer als eerste in Landgraaf aankwamen met een gemiddelde van 15.26.